×
photo

Těžba

Granodiorit je intruzivní hrubozrnná hornina, která se objevuje v bílé, šedé nebo černé barvě. Tato magmatická hornina je velmi významná zejména objemově, neboť vytváří v kontinentální kůře rozsáhlá tělesa. Je také svým složením velmi podobná ostatním kontinentálním horninám.

Pokud je v magmatu více obsahu železa a hořčíku, přechází granit v granodiorit a dále v diorit. Vedle granitu se granodiorit jeví tmavší což má za důsledek jiná skladba minerálů. Granodiority mají nejčastěji světle až tmavě šedou barvu, často s namodralým nebo narůžovělým odstínem.

V České republice jsou granodiority horninami, které nalezneme například ve středočeském plutonickém komplexu, brněnském masivu, stodském masivu, žulovském plutonu nebo železnohorském plutonu.

Litický biotický granodiorit nazývaný také „LITICKÁ ŽULA“ je specifický svou světle šedou barvou a vyznačuje se pravidelnou zrnitostí se zrny střední velikosti s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi (vysokou pevností a mimořádnou odolností).

Co se významných minerálů obsažených v litické žule týče, tak z celkového množství minerálů obsahuje litická žula 31% křemene a poté 36% alkalických živců (většinou K-živce) a plagioklasů.

Dominantní představitelem tmavých minerálů v celé hornině je tmavá slída – kaolinit a albit, tvořící 3% z celkového podílu minerálů.

Vlastnosti:

  • Barva – převážně červenošedá, šedorůžová až světle šedá
  • Porozita – téměř zcela k dispozici hustá mikrostruktura
  • Velikost minerálního kameniva – postupně jemné – střední zrnění (3-4mm)
  • Struktura – postupně homogenní rozdělení minerálních komponentů
  • Textura – anizotropní uspořádání (mineráli převážně neuspořádané
  • Zvětrání – nezvětralé – není znatelné žádné přetvoření minerálů

Granodiorit:

granodiorit
granodiorit